טופ לעולים חדשים

בחירת קופת חולים הגירה למדינה זרה, לא צעד קל.כל סדר החיים בעצם משתנה ואנו מכינים עצמנו לקראת מציאות חדשה, הכרה של תרבות אחרת ואף נמציא ונגלה עצמנו מחדש, צעד חשוב, הוא צעד בחירת קופת החולים אליה נשתייך, כל קופה שונה