בדיקת MRI

בדיקת MRI היא סקירה לא פולשנית אשר לא כרוכה בכאב, באמצעות תהודה אלקטרו מגנטית