מימוש זכויות רפואיות

מה מגיע לך מקופת החולים? מה מגיע לך מפוליסת ביטוח הבריאות הפרטי? האם ניתן לשלב ביניהם? האם הנך זכאי להטבות ולקצבאות מהמוסד לביטוח הלאומי?