מה מגיע לך מקופת החולים? מה מגיע לך מפוליסת ביטוח הבריאות הפרטי? האם ניתן לשלב ביניהם? האם הנך זכאי להטבות ולקצבאות מהמוסד לביטוח הלאומי?

בשורה על מחלה, הוא רגע קשה ומטלטל! ברגע אחד חייך משתנים מן הקצה אל הקצה.
בנוסף, לתחושות  של חוסר אונים, אובדן שליטה כעס ועוד;  החולה ובני משפחתו נאלצים להשקיע משאבים רבים וזמן רב ויקר, בהתמודדות בדיקת החלופות השונות למימוש הזכויות הרפואיות של החולה.
לרוב, האדם מן השורה, אינו בקיא ושולט בנושא זה; כך יוצא שהחולה ובני משפחתו עלולים לפספס מסלול שירות טיפול רפואי יעיל וכדאי ואף להחמיץ החזרים כספיים שונים.

מימוש זכויות רפואיות

הצוות המקצועי של TOP MEDIC, יבחן את כלל ביטוחי הבריאות שלך, ישקף לך את כלל הזכויות השונות המגיעות לך, יסייע לך לבחור מסלול שירות טיפול רפואי כדאי, ישקף לך את ההחזרים המגיעים לך; ויטפל בהליך האדמיניסטרטיבי והגשת הטפסים מול הגורמים השונים.

מימוש זכויות רפואיות במדינת ישראל 


סל שירותי הבריאות-
חוק ביטוח בריאות ממלכתי מאפשר לכל תושב מדינת ישראל לקבל שירותי בריאות ממלכתיים באמצעות אחת מקופות החולים. סל שירותי הבריאות הוא מכלול השירותים, הטיפולים, התרופות והמכשור הרפואי שמבוטח בביטוח בריאות חובה זכאי לקבל. סל הבריאות נחלק לשירותים הניתנים על ידי קופת החולים ולשירותים הניתנים במסגרת בתי החולים הציבוריים.
בפועל, לחוק ביטוח בריאות ממלכתית, יש לא מעט חסרונות היות והוא פשוט אינו מספיק על מנת לקבל כיסוי ביטוח בריאות מלא. למשל, במסגרת הרפואה הציבורית, אין באפשרות המטופל לבחור בעצמו את הרופא המטפל.
שירותי בריאות נוספים- שב”ן – הכוונה היא לשירותים הרפואיים שקופת החולים מציעה למבוטחים בה בנוסף לשירותי הבריאות הכלולים בסל השירותים הבסיסי. חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי קופות החולים רשאיות להציע לחבריהן תכניות לשירותי בריאות נוספים, הידועות בכינוין “ביטוח משלים” (שב”ן).
כל קופה חופשית לבחור איזה שירותי בריאות נוספים יוצעו למבוטחים בתוכנית השב”ן שלה – בתנאי שהשירותים אינם כלולים בסל השירותים הבסיסי. קיימים הבדלים בתוכניות השב”ן המוצעות על-ידי הקופות השונות.
חשוב להדגיש, כי מרבית השירותים הניתנים במסגרת השב”ן כרוכים בהשתתפות כספית של המבוטח.
על-כן מומלץ לבצע ברור מוקדם ביחס למשמעויות של כל אחת מהאפשרויות לעיל, לפני קבלת החלטה האם לקבל שירות רפואי במסגרת תוכנית השב”ן בהשתתפות כספית עצמית, או האם לקבל את אותו השירות במסגרת הסל הבסיסי ללא כל תשלום.
ביטוחי בריאות פרטיים-  מימד נוסף הינם ביטוחי הבריאות הפרטיים, המוצעים ע”י חברות הביטוח השונות. הביטוח הפרטי יכול להיות פוליסת ביטוח עצמאית או כהשלמה לשב”ן.

 מימוש זכויות מול ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הינו הגוף האחראי במדינת ישראל, על הזכויות החברתיות השונות; והוא פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי שהתקבל בכנסת ב- 1953. מטרתו של גוף זה, הינה להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת, בסיס כלכלי לקיומן.

אנו ב- TOP MEDIC, באמצעות עו”ד, מסייעים ללקוחותינו הזכאים לממש את הזכויות המגיעות להם מהמוסד לביטוח הלאומי בעקבות מצבם הבריאותי. חשוב לציין כי, כל מימוש זכות מול הביטוח הלאומי, עקב מצב רפואי, כרוך בהליך של הגשת תביעה.
אנו ב- TOP MEDIC, מודעים לעובדה כי מדובר בהליך בירוקרטי מורכב ומסורבל, כך שיש לבצעו כהלכה על-מנת להבטיח את מימוש את הזכויות הרפואיות המעוגנות בחוק.

השירות המקצועי והאיכותי של חברת TOP MEDIC כולל:

  • איסוף החומר הרפואי ובניית התיק הרפואי- הצוות של TOP MEDIC, יאסוף וירכז עבורך את כלל החומרים הרפואיים הרלבנטיים מהתיק הרפואי שלך, הנחוצים להגשת התביעה למוסד לביטוח הלאומי.
  • הדרכה ועזרה במילוי הטפסים השונים, והגשתם למוסד לביטוח הלאומי
  • מתן חוות דעת רפואית ע”י רופא מומחה
  • מתן הסבר רפואי, הדרכה צמודה וייעוץ בעניין הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי- לאחר הגשת התביעה לביטוח הלאומי, התובע (החולה) יקבל זימון להשתתפות בוועדה רפואית, אשר תקבע את שיעור נכותו הרפואית בגינה תיקבע זכאותו לגמלת הנכות. אנו ב- TOP MEDIC, מלווים את החולה בתהליך הגשת התביעה לביטוח הלאומי, כולל הדרכה צמודה לפני הועדה הרפואית.

יתרה מכך, חשוב לציין שקביעת אחוזי נכות מסוימים עשויים להקנות לך הטבות במס הכנסה. כמו כן, במקרה של פגיעה בניידות, עשויה להקנות להטבות הכוללות קצבה חודשית, תו נכה הלוואה עומדת לרכישת רכב ועוד. הצוות המקצועי של TOP MEDIC, יסייע לך גם בכך.

חוות דעת רפואית-משפטית

חוות דעת רפואית, היא מסמך שבו מתייחס רופא מומחה למצבו הרפואי של אדם מסוים. המסמך מציג את התרשמותו של הרופא לגבי רמת הפגיעה, רמת המגבלה הרפואית, הערכת הנכות, הצגת הממצאים הרפואיים, תוצאות בדיקות ועוד.
חוות דעת רפואית, נדרשת במספר מקרים, בהם: תביעות רשלנות רפואית, תביעות כנגד חברות ביטוח, תביעות נכות המוגשות למוסד לביטוח הלאומי, אובדן כושר ניידות ועוד.
כאמור, חוות הדעת הרפואית נכתבת ע”י רופא מומחה בתחום הפגיעה הספציפי. בתוך כך, ישנה חשיבות עצומה לבחירתו של הרופא המומחה האמון על כתיבתה של חוות הדעת, וזאת על- מנת שזו תהיה אפקטיבית ובנויה באופן מותאם לפרמטרים השונים הנבדקים ע”י הועדה הרפואית.

אנו ב- TOP MEDIC, מעניקים שירות מתן חוות דעת רפואית ע”י רופאים מומחים,  מקצועיים ומנוסים בתחום של מימוש זכויות רפואיות. חוות הדעות המקיפות שאותן אנו מספקים למעגל לקוחותינו, נכתבות ע”י רופאים מומחים הבקיאים בדגשים ובתקנות של המוסד לביטוח לאומי ושל הגופים השונים.